„Trzeba w każdym człowieku umieć ujrzeć jego punkt achillesowy, bolący, słaby punkt, który trzeba umieć leczyć i jednocześnie trzeba umieć dostrzec jego punkt archimedesowy, ten punkt oparcia, dzięki któremu można wydobyć z człowieka nieznane a wielkie czyny”

Maria Grzegorzewska

 • ppp-h1.jpg
 • ppp-h2.jpg
 • ppp-h3.jpg
 • ppp-h5.jpg
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu zajmuje się udzielaniem dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz poradnictwem dotyczącym wyboru kierunku kształcenia .
 • Poradnia obejmuje  swoimi działaniami dzieci  mieszkające    na terenie działania Poradni, które nie rozpoczęły nauki szkolnej oraz dzieci  i młodzież uczęszczającą do szkół   i placówek mających siedzibę w rejonie Poradni.
 • Poradnia jest publiczną placówką oświatową Powiatu  Nowotarskiego.
 • Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Kuratorium Oświaty z Delegaturą w Nowym Targu.
 • Teren działania Poradni obejmuje: Gminę Czarny Dunajec, Gminę Czorsztyn, Gminę Krościenko, Gminę Łapsze Niżne, Miasto Nowy Targ, Gminę Nowy Targ, Gminę Ochotnica Dolna, Gminę Szaflary, Miasto i Gminę Szczawnica.
 • Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów, logopedów oraz lekarza.
 • Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.