DYREKTOR

mgr Bożena Olcoń-Chlebek
Pedagog

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Watycha
psycholog

PSYCHOLOGOWIE

mgr Ewa Dużmańska-Kulec
mgr Grażyna Klehr
mgr Anna Kowalczyk
mgr Magdalena Krauzowicz
mgr Magdalena Piwowar
mgr Magdalena Watycha
mgr Natalia Kroker
mgr Alicja Surma
mgr Natalia Czaja

PEDAGODZY

mgr Wiesława Bąkowska
mgr Monika Borowicz-Pustówka
mgr Natalia Chudeusz
mgr Czesława Kaleta
mgr Renata Kaleta-Plewa
mgr Katarzyna Głodek
mgr Elżbieta Radiowska
mgr Weronika Pacyga

LOGOPEDZI

mgr Renata Kaleta-Plewa
mgr Teresa Zapała-Gapska

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

mgr Katarzyna Stefaniuk 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

sekretarz - Anna Wąsik
sekretarka - mgr Karolina Migiel

PRACOWNICY OBSŁUGI

Małgorzata Tomaszkowicz