„Trzeba w każdym człowieku umieć ujrzeć jego punkt achillesowy, bolący, słaby punkt, który trzeba umieć leczyć i jednocześnie trzeba umieć dostrzec jego punkt archimedesowy, ten punkt oparcia, dzięki któremu można wydobyć z człowieka nieznane a wielkie czyny”

Maria Grzegorzewska

  • ppp-h1.jpg
  • ppp-h2.jpg
  • ppp-h3.jpg
  • ppp-h5.jpg

Organizujemy spotkania informacyjne dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne tzw. klasę "O". Spotkania mają na celu poszerzenie wiedzy rodziców jak skutecznie przygotować  dziecko  do rozpoczęcia nauki w klasie I. Szkolenia  są organizowane na terenie szkół i przedszkoli. Prowadzący: mgr Monika Borowicz-Pustówka. Wszyscy rodzice otrzymują  przygotowane materiały. Chętnych dyrektorów szkół i przedszkoli prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią( tel.18 26 635 68) i złożenie stosownego wniosku ( do pobrania w zakładce Druki do pobrania).

 

 

GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECI 7- LETNICH.

INFORMACJE DLA RODZICÓW.

Szanowni Państwo

Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 7-letnich będzie prowadzona w tutejszej Poradni od 01.05.2018r. Do wniosku o przeprowadzenie badań należy załączyć informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole opracowaną do 30 kwietnia 2018 r.przez  nauczyciela szkoły/przedszkola , do którego dziecko uczęszcza .

Sugerujemy, aby pogłębioną diagnozę przeprowadzać w Poradni jedynie w stosunku do dzieci, które zdaniem nauczyciela uczacego nie osiągnęły dojrzałości do nauki w szkole.

Decyzję o odroczeniu dziecka od obowiązku rozpoczęcia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż o rok,  podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodzica po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ( jeżeli dziecko nie uczęszczało do przedszkola).W przypadku kiedy dziecko przynajmniej przez rok było objęte wychowaniem przedszkolnym nie ma konieczności posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nieco inna jest sytuacja dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Istnieje wówczas możliwość odroczenia dziecka od podjęcia nauki w szkole o dwa  lata. Bliższych informacji w tym zakresie udziela Dyrektor Poradni.