„Trzeba w każdym człowieku umieć ujrzeć jego punkt achillesowy, bolący, słaby punkt, który trzeba umieć leczyć i jednocześnie trzeba umieć dostrzec jego punkt archimedesowy, ten punkt oparcia, dzięki któremu można wydobyć z człowieka nieznane a wielkie czyny”

Maria Grzegorzewska

  • ppp-h1.jpg
  • ppp-h2.jpg
  • ppp-h3.jpg
  • ppp-h5.jpg

Matematyka jest przedmiotem, który opiera się na operacjach liczbowych i rozumieniu zapisu, koniecznych do wyjaśnienia abstrakcyjnych idei i pojęć związanych z kształtem, rozmiarem i zorganizowanymi zależnościami. Matematyka, tak jak słowo pisane, jest w dużym stopniu symboliczne; nie ma tam rzeczywistych współzależności pomiędzy zawiłościami kodu, a znaczeniem, które reprezentuje. Dla pełnego opanowania umiejętności matematycznych już od klasy pierwszej niezbędna jest umiejętność rozumowania operacyjnego na poziomie konkretnym. Rozumowanie operacyjne nie pojawia się nagle, a rozwija się w określonym tempie i kształtuje się w osobniczym trybie rozwoju, indywidualnie dla każdego dziecka. Operacyjny sposób rozumowania nie jest też czymś, co można dziecku w prosty sposób wyjaśnić, pokazać czy też nauczyć przez powtarzanie wzoru czynności. Dziecko musi samodzielnie odkrywać sens operacyjnego rozumowania i może tego dokonać tylko na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie samodzielnego badania i analizowania wywołanych zmian w naturalnym środowisku, a nie tylko w świecie zabawek.

Należy pamiętać, że nie można przebyć drogi rozwojowej za dziecko, ono samo musi wspinać się po kolejnych szczeblach swojego rozwoju. Zadaniem nas dorosłych jest pomagać mu w tym sensownie. Badania przeprowadzone przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską wykazały, że, co czwarty uczeń w klasie I-III nie potrafi sprostać wymaganiom stawianym na lekcjach matematyki. W klasach starszych jest ich jeszcze więcej. Ale tak być nie musi. Można zapewnić sukcesy w nauce matematyki przez umiejętne kształtowanie i wspomaganie rozwoju zanim dzieci rozpoczną naukę w szkole. Jest to jedyny sposób uchronienia ich przed niepowodzeniami w nauce matematyki. Bardzo duży odsetek dzieci boryka się z trudnościami w nauce matematyki. W wielu przypadkach jest to dyskalkulia rozwojowa.

Załączniki:
Pobierz plik (Dyskalkulia.pdf)Dyskalkulia.pdf[ ]76 kB