„Trzeba w każdym człowieku umieć ujrzeć jego punkt achillesowy, bolący, słaby punkt, który trzeba umieć leczyć i jednocześnie trzeba umieć dostrzec jego punkt archimedesowy, ten punkt oparcia, dzięki któremu można wydobyć z człowieka nieznane a wielkie czyny”

Maria Grzegorzewska

  • ppp-h1.jpg
  • ppp-h2.jpg
  • ppp-h3.jpg
  • ppp-h5.jpg

Występowanie objawów w postaci obsesji (myśli natrętnych) lub/i kompulsji (czynności natrętnych).

Obsesje to nawracające, uporczywe myśli, wyobrażenia lub impulsy, które wdzierają się do świadomości wbrew woli chorego, odczuwane są jako natrętne, przeszkadzające, niewłaściwe, budzą lęk. Tematycznie nie są tylko i wyłącznie związane z realnymi problemami codziennego życia. Chory uświadamia je sobie jako własne, próbuje je zignorować lub pozbyć się ich, niejednokrotnie za pomocą innych myśli lub działań.

Kompulsje to powtarzające się, niecelowe formy zachowania lub czynności psychiczne, które ujawniają się wbrew woli chorego i realizowane są w sposób stereotypowy, występują często jako odpowiedź na pojawiające się obsesje. Celem ich jest zmniejszenie lęku lub zapobieżenie określonej sytuacji, choć z obiektywnego punktu widzenia nie mogą one pełnić takiej roli albo też są przesadne w stosunku do potrzeb.

Załączniki:
Pobierz plik (Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.pdf)Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.pdf[ ]77 kB