„Trzeba w każdym człowieku umieć ujrzeć jego punkt achillesowy, bolący, słaby punkt, który trzeba umieć leczyć i jednocześnie trzeba umieć dostrzec jego punkt archimedesowy, ten punkt oparcia, dzięki któremu można wydobyć z człowieka nieznane a wielkie czyny”

Maria Grzegorzewska

  • ppp-h1.jpg
  • ppp-h2.jpg
  • ppp-h3.jpg
  • ppp-h5.jpg
TERMIN SPOTKANIA TEMATYKA OSOBY PROWADZĄCE
15.10.2019r. godz. 10:00 - „ Współpraca z rodzicami. Rodzic partnerem czy wrogiem?”

godz. 11:30 – Grupa wsparcia Pedagogów Szkolnych
mgr Alicja Surma

mgr Bożena Olcoń-Chlebek
mgr Maria Katarzyna Burdzy
10.12.2019r. godz.10:00 - „Kształtowanie właściwych postaw u dzieci w relacjach interpersonalnych”

godz. 11:30 – Grupa wsparcia pedagogów szkolnych
mgr Magdalena Watycha

mgr Bożena Olcoń-Chlebek
mgr Katarzyna Burdzy
10.03.2020r. godz.10:00 - "Nauczyciel wspomagający w szkole ogólnodostępnej"

godz. 11:30 – Grupa wsparcia pedagogów szkolnych
mgr Czesława Kaleta

mgr Bożena Olcoń-Chlebek
mgr Katarzyna Burdzy
26.05.2020r. godz.10:00 - „Jak przygotować dziecko do nauki w szkole”

godz. 11:30 – Grupa wsparcia pedagogów szkolnych
mgr Monika Borowicz-Pustówka

mgr Bożena Olcoń-Chlebek
mgr Katarzyna Burdzy