Zmiana adresu Poradni

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informuję, że od 14.09.2020 r. siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu przeniesiona będzie pod adres

ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ

Sekretariat będzie czynny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00

Nadal aktualny pozostaje dotychczasowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Poradni:

  • Sekretariat – mgr Karolina Migiel – 18 266 35 68
  • poradnia-nt@nowotarski.pl
  • adresy mailowe specjalistów na stronie poradni www.poradnia-nt.nowotarski.pl w zakładce Kontakt.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i rodziców/opiekunów Poradnia dostosowała warunki pracy do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.
Pracownicy naszej Poradni dokładają wszelkich starań, aby pomimo obowiązujących rygorów epidemicznych, badania przebiegały w przyjaznej atmosferze z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Informujemy również że:

  • w wyznaczonym dniu badania, do Poradni przychodzi z dzieckiem jedna osoba,
  • prosimy o przybycie na badanie 10 min. przed wyznaczoną godziną.
  • dziecko i rodzic/opiekun powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej ( maseczka, rękawice, ewentualnie przyłbice),dziecko przynosi na badanie ołówek, kredki i długopis.

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE BADANIE

  • Dziecko i rodzic/opiekun myją i dezynfekują ręce po wejściu do budynku.
  • Pracownik mierzy temperaturę dziecka.
  • Rodzic/opiekun podpisuje wywiad epidemiczny i oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące następstw zakażenia wirusem COVID-19.

Rodzic/opiekun dziecka oczekuje na zakończenie badania na zewnątrz budynku, lub w razie konieczności w wyznaczonym pomieszczeniu. Rodzice dzieci do 6 roku życia mogą przebywać w budynku razem z dzieckiem.

Z poważaniem
mgr Bożena Olcoń-Chlebek
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu