Druki do pobrania

Poniżej zamieszczamy dla Państwa wnioski i zaświadczenia wymagane do realizacji spraw w naszej Poradni. Opis procedur wydawania poszczególnych orzeczeń oraz opinii znajdą Państwo w poniższych zakładkach.

Opiniowanie – czytaj tutaj 

Orzecznictwo – czytaj tutaj 

 

 

 

Druki do pobrania: 

Wnioski o przeprowadzenie diagnozy:

wniosek o przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy

WNIOSEK szkoła ponadpodostawowa– dla ucznia szkoły ponadpodstawowej z trudnościami w pisaniu / czytaniu

wniosek o diagnozę logopedyczną

wniosek pełnoletniego ucznia o przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy

Wnioski o konsultacje i terapię:

wniosek o konsultacje psychologiczną

wniosek o objęcie dziecka terapią

Wnioski o wydanie opinie / orzeczenia

wniosek o wydanie orzeczenia

wniosek-o wydanie opinii

Zaświadczenia lekarskie:

zaświadczenie lekarskie – indywidualne nauczanie

zaświadczenie lekarskie – wczesne wspomaganie kształcenie specjalne

zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia NOWE

Inne:

wniosek Szkoła dla rodziców

Informacje ze szkoły na temat ucznia

informacja o uczniu – trudności w pisaniu i czytaniu

wniosek o przekazanie karty indywidualnej dziecka