Akty prawne

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

WCZESNE WSPOMAGANIE

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ZASADY DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ