Nasi specjaliści radzą

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami naszych specjalistów.

mgr Katarzyna Stefaniuk – „Dzieci z rodziny z problemem alkoholowym w szkolnej ławce”

mgr Katarzyna Stefaniuk – „Dziecko nadużywające lub uzależnione od korzystania z urządzeń multimedialnych”

mgr Natalia Kroker – „Jak chronić dziecko przed byciem ofiara cyberprzemocy”

mgr Teresa Zapała – Gapska – „Jeśli Twoje dziecko ma trudności z mową … ” 

mgr Monika Borowicz – Pustówka – „Jak przygotować dziecko do nauki w szkole” 

mgr Monika Borowicz – Pustówka – „Czy Twoje dziecko jest gotowe do nauki w szkole”

mgr Monika Borowicz – Pustówka – Ćwiczenia wspierające rozwój dziecka 

mgr Czesława Kaleta – „Czym jest autyzm i jak go rozpoznać?”