Druki do pobrania

Poniżej znajdują się druki potrzebne w sprawach związanych z wydawaniem opinii.

Druki do pobrania: 

wniosek o przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy

WNIOSEK szkoła ponadpodostawowa

wniosek-o wydanie opinii

zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia NOWE

wniosek pełnoletniego ucznia o przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy

wniosek o diagnozę logopedyczną

Informacje ze szkoły na temat ucznia

informacja o uczniu – trudności w pisaniu i czytaniu

wniosek o przekazanie karty indywidualnej dziecka