EEG biofeedback

Czym jest metoda EEG – Biofeedback?

Metoda EEG –Biofeedback należy do grupy metod medycyny klasycznej, włączonej do Międzynarodowego rejestru Procedur Medycznych. Opiera się na  komputerowej analizie pracy mózgu (EEG)

EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu, pozwala uruchomić zdolności samoregulacyjne człowieka poprzez dostarczenie mu precyzyjnej informacji zwrotnej o stanie narządów organizmu. Biofeedback to ogólnodostępna metoda treningowa, co ważne, bezinwazyjna,  a polega wyłącznie na wolicjonalym uczeniu się m.in. stanu koncentracji uwagi albo relaksacji.

EEG Biofeedback, zwany inaczej Neurofeedbackiem, polega na świadomej obserwacji zmian zachodzących w aktywności naszego mózgu i zamianie nieprawidłowego rytmu na pożądany. Oscylacje fal, czyli ciągłe zmiany amplitudy określonych pasm częstotliwości, są rejestrowane za pomocą głowicy EEG podłączonej do komputera. Trenowany otrzymuje stały sygnał wzrokowy, słuchowy, lub dotykowy o swojej pracy mózgu w szczególnie przyjemnej formie za pomocą wideogry. Trenowany podczas treningu podłączony jest do specjalnej głowicy z czujnikami, które mocuje się do głowy za pomocą pasty klejącej. Impulsy z mózgu pacjenta są odczytywane i przetwarzane tak, że  terapeuta widzi je w  formie krzywej oraz w formie wyników cyfrowych , zaś trenowany widzi te same swoje fale mózgowe na monitorze w formie wideogry, w którą gra tylko i wyłącznie  za pomocą  pracy swojego mózgu, bez użycia klawiatury, myszki, czy joysticka. Trenowany dąży do wygrania z komputerem i tak uczy się optymalnej pracy mózgu, a tym samym poprawia swój stan kliniczny. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pacjent o aktywności swoich fal mózgowych, wyświetlana jest na monitorze obserwowanym przez pacjenta w postaci planszy stymulacyjnej.

W ten sposób mózg uczy się pożądanych stanów psychofizjologicznych, które w znacznej mierze wiążą się z określonym zapisem fal bioelektrycznych.

Jakie funkcje poprawia metoda EEG-Biofeedback?

Terapia może poprawić szybkość uczenia się, przyczynić się do rozwiązania problemów szkolnych. Jest też skuteczna w przypadku dysleksji, dysortografii. Poprawia  samopoczucie, nastrój, minimalizuje stres, poprawia koncentrację uwagi, pamięć, wycisza nadpobudliwość, zmniejsza tremę, poprawia szybkość i sprawność psychomotoryczną i koordynację.

Kwalifikacja dziecka do EEG – Biofeedback

Kwalifikowanie dziecka do treningu odbywa się na podstawie złożonego przez rodziców/opiekunów wniosku (pobierz wniosek: wniosek o objęcie dziecka terapią), wraz z uzasadnieniem, do którego należy dołączyć wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych oraz aktualny wynik badania EEG z opisem, ewentualnie zaświadczenie od lekarza  neurologa o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w treningu EEG Biofeedback.

Ostatecznej kwalifikacji dokonuje terapeuta , po konsultacji z rodzicem/ opiekunem prawnym.

Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istoty  problemu.

Spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu  i trwają 30 – 45 minut.

 

Osoba prowadząca: mgr Wiesława Bąkowska