„Trzeba w każdym człowieku umieć ujrzeć jego punkt achillesowy, bolący, słaby punkt, który trzeba umieć leczyć i jednocześnie trzeba umieć dostrzec jego punkt archimedesowy, ten punkt oparcia, dzięki któremu można wydobyć z człowieka nieznane a wielkie czyny”

Maria Grzegorzewska

  • ppp-h1.jpg
  • ppp-h2.jpg
  • ppp-h3.jpg
  • ppp-h5.jpg

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) może być wykorzystana do przesyłania dowolnej korespondencji kierowanej do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ. Dla dokumentów doręczanych w postępowaniu administracyjnym wymagane jest opatrzenie ich podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

Metodą dostarczania dokumentów elektronicznych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu jest przekazanie dokumentu poprzez ePUAP - na adres: /PPP_NT/SkrytkaESP

W celu skutecznego złożenia pisma w formie elektronicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu konieczne jest:

  • posiadanie:
    • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
    • elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego profilu zaufanego,
  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

Adres platformy ePUAP: epuap.gov.pl
Podręcznik użytkownika platformy ePUAP: Instrukcje i Podręczniki