mgr Agnieszka Kraskowska

„Nasze umysły są jak spadochrony. Działają tylko wtedy, kiedy są otwarte”.

Thomas Dewar

Nazywam się Agnieszka Kraskowska, jestem psychologiem. Ukończyłam studia psychologiczne  na  Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o specjalności psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzinami zdobywałam w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym dla dzieci z autyzmem w Anglii oraz od 12 lat pracując jako psycholog w poradni psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.

W codziennej pracy zajmuję się m.in.  diagnozą  dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, określaniem możliwości intelektualnych i przyczyn trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu i w szkole. Udzielam porad rodzicom dzieci sprawiających trudności wychowawcze, prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne. Z przekonania o kluczowej roli sfery społeczno-emocjonalnej dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka wynika moje zaangażowanie  w  działania mające na celu rozwijanie umiejętności społecznych,  radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i  kontrolowania emocji. Pracuję z dziećmi, które doświadczyły przemocy rówieśniczej, nieśmiałymi, z zaniżoną samooceną. Doświadczenia  zdobyte podczas dwuletniego pobytu w Anglii wykorzystuję  w sytuacjach pracy z dziećmi, które wróciły do Polski po okresie edukacji poza granicami kraju i doświadczają trudności adaptacyjnych.