mgr Czesława Kaleta

mgr Czesława Kaleta – surdopedagoga, oligofrenopedagog, specjalista diagnozy i terapii pedagogicznej, specjalista diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu

Ukończyła jednolite magisterskie studia z pedagogiki specjalnej – specjalność surdopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (aktualnie Uniwersytet Pedagogiczny). Ukończyła również studia podyplomowe z następujących specjalności: oligofrenopedagogika (WSP Kraków), diagnoza i terapia pedagogiczna (ODN Nowy Sącz) oraz diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu (WSB Dąbrowa Górnicza).

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.i. w OREW w Nowym Targu jako terapeuta – pedagog, w Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu jako wychowawca klasy dla dzieci z niedosłuchem, a od 2007 roku w tutejszej Poradni.

W Poradni prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży z wszystkich grup wiekowych. Diagnozuje dzieci z niepełnosprawnościami w tym przede wszystkim ze spektrum autyzmu. Prowadzi indywidualną i grupową (TUS) terapię dzieci z ASD. Wspomaga szkoły w zakresie organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.