mgr Ewelina Janczy

mgr Ewelina Janczy – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Swoje wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie kolejno uzyskała dyplom licencjata na kierunku Pedagogika specjalna w specjalności oligofrenopedagogika z językiem polskim, a następnie dyplom magisterski z Terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z diagnozą i terapią pedagogiczną.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę oraz umiejętności uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Swoją aktywność zawodową rozpoczęła w 2014 roku pracując w różnych jednostkach oświatowych jako pedagog szkolny, pedagog specjalny (oligofrenopedagog) –  członek wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta pedagogiczny.

O sobie:

Jako pracownik Poradni zajmuję się między innymi diagnozowaniem trudności szkolnych dzieci i młodzieży, prowadzę terapię pedagogiczną, udzielam konsultacji rodzicom i nauczycielom. Mając na uwadze złożoność podłoża trudności szkolnych, w trakcie przeprowadzanej diagnozy bardzo cenię sobie ścisłą współpracę z całym zespołem diagnozującym. Indywidualna praca z dzieckiem podczas terapii dostarcza mi wielu satysfakcji. Niezwykle cenne są dla mnie chwile gdy w oczach dziecka widzę dumę z osiągniętego sukcesu, pokonanej trudności.

Uwielbiam również swoją pracę jako pedagog szkolny, w małej szkole, gdzie wiedza teoretyczna i poczynione założenia zderzają się z tym specyficznym, nie rzadko trudnym ale również pięknym środowiskiem. Dzięki temu doświadczeniu moja praca jest bardziej „prawdziwa. W pracy przyświeca mi idea pedagogiki korczakowskiej, a na co dzień towarzyszy myśl:

„Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje”