mgr Katarzyna Głodek

mgr Katarzyna Głodek – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda

Absolwentka studiów magisterskich pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z Logopedii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie oraz Oligofrenopedagogikę z terapią pedagogiczną na Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu.

Swoje kompetencje zawodowe stale rozwija poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach
z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe z elementami wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną dla dzieci przedszkolnych oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Prowadzi konsultacje dla rodziców.

Prywatnie kobieta spełniona, żyjąca wartościami, żona cudownego męża, szczęśliwa mama czwórki dzieci.

Aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym.