mgr Monika Borowicz – Pustówka

mgr Monika Borowicz – Pustówka – pedagog

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku „Pedagogika resocjalizacyjna” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studium z zakresu socjoterapii dzieci i młodzieży.

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, prowadzi terapię pedagogiczną oraz socjoterapię. Specjalizuje się w diagnozie gotowości szkolnej dzieci i terapii stymulującej rozwój dziecka 5 i 6 letniego.