mgr Renata Kaleta – Plewa

mgr Renata Kaleta-Plewa – pedagog, logopeda, surdologopeda, neurologopeda.

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunkach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i logopedia. Ukończyła studia podyplomowe na UMCS w Lublinie w zakresie surdologopedii i neurologopedii.

Swoje kompetencje zawodowe stale rozwija poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz logopedii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy pedagoga, logopedy, pedagoga szkolnego oraz  pedagoga w placówce opiekuńczo-leczniczej. W PPP zajmuje się diagnozą pedagogiczną i logopedyczną dzieci i młodzieży od 0 do 18 lat oraz terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.