Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców chcących rozwijać własne kompetencje, poszukujących pomocy w  zakresie rozwiązywania dylematów i problemów napotykanych w codziennym życiu.

Tematyka:

  • formułowanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Czas trwania cyklu: 10 – 12 spotkań
Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe
Liczba uczestników: ok. 12 osób
Prowadzący: mgr Natalia Kroker , mgr Alicja Surma 

Chęć uczestnictwa należy zgłosić poprzez złożenie niniejszego wniosku w Sekretariacie.

wniosek Szkoła dla rodziców